TV& VIDEO

dự án bị thu hồi

Long An thu hồi gần 140 dự án treo

Long An thu hồi gần 140 dự án treo

VTV.vn - Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Long An đã thu hồi tổng số 140 dự án treo, trả lại hàng trăm ha đất cho người dân.