TV& VIDEO

dự án cải thiện môi trường nước

TP.HCM sẽ triển khai giai đoạn 3 dự án cải thiện môi trường nước

TP.HCM sẽ triển khai giai đoạn 3 dự án cải thiện môi trường nước

VTV.vn - TP.HCM sẽ triển khai giai đoạn 3 dự án cải thiện môi trường nước, lưu vực các con kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ.