TV& VIDEO

dự án chống ngập tại TP.HCM

Dự án chống ngập của TP.HCM chậm tiến độ

Dự án chống ngập của TP.HCM chậm tiến độ

VTV.vn - Dự án chống ngập quy mô lớn của TP.HCM hiện đang bị chậm tiến độ do vướng mặt bằng.

  • Những dự án chống ngập tại TP.HCM phát huy tác dụng

    Những dự án chống ngập tại TP.HCM phát huy tác dụng

    Trong nước05/12/2013 09:49 PM

     Triều cường tại TP.HCM đang đạt mức cao nhất trong vòng 61 năm qua gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Qua đợt triều cường lần này cũng cần nhìn nhận hiệu quả của các công trình dự án chống ngập đã được hoàn thành tại TP.HCM.