TV& VIDEO

dự án công nghệ

TP.HCM: Phát huy sáng tạo cho học sinh qua dự án công nghệ

TP.HCM: Phát huy sáng tạo cho học sinh qua dự án công nghệ

VTV.vn - Tại TP.HCM, nhiều dự án, sân chơi công nghệ được tổ chức nhằm phát huy sáng tạo cho học sinh.