TV& VIDEO

dự án Luật

Quốc hội tập trung thảo luận, xem xét, thông qua các dự án Luật, Bộ luật

Quốc hội tập trung thảo luận, xem xét, thông qua các dự án Luật, Bộ luật

VTV.vn - Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội sẽ dành thời gian tập trung thảo luận, xem xét, thông qua các dự án Luật, Bộ luật.