TV& VIDEO

dự án mở rộng QL1

Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân tại dự án mở rộng QL1

Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân tại dự án mở rộng QL1

VTV.vn - Bộ Tài chính đã đề nghị điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân tại các dự án mở rộng QL1.