TV& VIDEO

dự án nhà chung cư cũ

Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại Hà Nội: Còn nhiều rào cản!

Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại Hà Nội: Còn nhiều rào cản!

VTV.vn - Hiện mới có 1% trên hơn 1.500 nhà chung cư cũ ở Hà Nội được cải tạo, xây mới sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ.