TV& VIDEO

Dự án nước sông Đà 2

Dự án nước sông Đà 2: Chưa ký kết với nhà thầu Trung Quốc

Dự án nước sông Đà 2: Chưa ký kết với nhà thầu Trung Quốc

VTV.vn - Việc ký kết mua ống nước tại Dự án nước sông Đà 2 với một nhà thầu của Trung Quốc vẫn chưa được thực hiện.