TV& VIDEO

dự án từ thiện

NB Lê Bình: "Cặp lá yêu thương - Trao một cơ hội đi học là cho một cơ hội đổi đời"

NB Lê Bình: "Cặp lá yêu thương - Trao một cơ hội đi học là cho một cơ hội đổi đời"

VTV.vn - Nhà báo Lê Bình - Giám đốc Trung tâm Tin tức VTV24, Đài THVN - đã chia sẻ với VTV News về ý nghĩa của dự án từ thiện Cặp lá yêu thương do VTV24 thực hiện.