TV& VIDEO

dự án xanh

Việt Nam sẽ đẩy mạnh phát triển sản phẩm tài chính xanh

Việt Nam sẽ đẩy mạnh phát triển sản phẩm tài chính xanh

VTV.vn - Sản phẩm tài chính xanh là mục tiêu góp phần phát triển thị trường tài chính Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.