TV& VIDEO

dự án xe bus nhanh

Dự án xe bus nhanh trăm tỉ tại Hà Nội lại chậm tiến độ

Dự án xe bus nhanh trăm tỉ tại Hà Nội lại chậm tiến độ

VTV.vn - Dự án xe bus nhanh của Hà Nội sẽ bị chậm tiến độ và chậm ít nhất thêm 1 năm nữa. Đồng nghĩa với việc năm nay, xe bus nhanh khó có thể đi vào hoạt động.