TV& VIDEO

dụ dỗ trẻ em

Đắk Lắk: Cảnh báo nạn dụ dỗ trẻ em đi lao động ở các tỉnh phía Nam

Đắk Lắk: Cảnh báo nạn dụ dỗ trẻ em đi lao động ở các tỉnh phía Nam

VTV.vn - Nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt và hứa hẹn tạo việc làm nhẹ nhàng, ổn định, thời gian qua đã có nhiều trẻ em tại tỉnh Đắk Lắk bị đưa đi làm việc tại các tỉnh phía Nam.