TV& VIDEO

du lịch ẩm thực

Tục xăm hình trên mặt dần mai một tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Tục xăm hình trên mặt dần mai một tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu văn hóa cho biết, có khoảng hơn 300 phụ nữ của bộ tộc Derung mang hình xăm mặt vào những năm 1960 nhưng giờ còn ít hơn 30 người.