TV& VIDEO

du lịch cao cấp

Campuchia phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe

Campuchia phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe

VTV.vn - Nhằm khai thác tốt hơn nữa phân khúc thị trường du lịch cao cấp, Campuchia hiện đang đẩy mạnh phát triển các dịch vụ nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe.