TV& VIDEO

du lịch Cuba

Du lịch Cuba tăng trưởng bất chấp cấm vận

Du lịch Cuba tăng trưởng bất chấp cấm vận

VTV.vn - 2017 được coi là năm thành công của ngành du lịch Cuba với khoảng 4,7 triệu lượt khách đến, tương đương với mức tăng 16,5% so với năm 2016.