TV& VIDEO

du lịch Iran

Được nới lỏng cấm vận, du lịch Iran hứa hẹn "cất cánh" trong năm 2016

Được nới lỏng cấm vận, du lịch Iran hứa hẹn "cất cánh" trong năm 2016

VTV.vn - Với việc phương Tây nới lỏng các biện pháp cấm vận, ngành du lịch của Iran được dự đoán sẽ phát triển mạnh trong năm 2016.