TV& VIDEO

du lịch tàu hỏa

Thử nghiệm tour du lịch tàu hỏa 4 tỉnh ven biển

Thử nghiệm tour du lịch tàu hỏa 4 tỉnh ven biển

VTV.vn - Chuyến tàu 40 chỗ dự kiến sẽ tạo nên một mô hình mới cho du lịch miền Trung bằng chất lượng dịch vụ tối ưu.