du lịch Việt

Những vấn đề đặt ra trong tái cơ cấu ngành du lịch

Những vấn đề đặt ra trong tái cơ cấu ngành du lịch

VTV.vn - Sáng nay (22/12) tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã tổ chức buổi hội thảo, tập trung bàn về những vấn đề cơ bản đặt ra trong tái cơ cấu ngành du lịch.