TV& VIDEO

dữ liệu khủng bố

Nhật Bản lo ngại về nguy cơ khủng bố

Nhật Bản lo ngại về nguy cơ khủng bố

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản lo ngại công dân Nhật Bản sẽ tiếp tục là mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố.