TV& VIDEO

Dự luật Nhân quyền

Chính sách nhất quán VN là bảo đảm quyền con người

Chính sách nhất quán VN là bảo đảm quyền con người

 Ngày 3/8, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Hạ viện Mỹ thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2013 (H.R.1897) ngày 1/8/2013, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ: