TV& VIDEO

dự luật trừng phạt Triều Tiên

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Triều Tiên

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Triều Tiên

VTV.vn - Với 419 phiếu thuận và 1 phiếu chống, ngày 4/5, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự Luật Ngăn chặn và Trừng phạt Tăng cường nhằm vào Triều Tiên.