TV& VIDEO

dự luật về kiểm soát súng

Mỹ: Bang California thông qua 6 đạo luật kiểm soát súng

Mỹ: Bang California thông qua 6 đạo luật kiểm soát súng

VTV.vn - Thống đốc bang California (Mỹ) vừa ký 6 đạo luật kiểm soát súng, đồng thời phủ quyết 5 dự luật khác cũng liên quan đến sở hữu súng.