TV& VIDEO

dư lượng

Hà Nội trang bị 200 máy kiểm tra thực phẩm cho cán bộ thú y

Hà Nội trang bị 200 máy kiểm tra thực phẩm cho cán bộ thú y

Hà Nội đã mua 200 chiếc máy đo pH phát cho cán bộ thú y để kiểm tra hàng ngày tại 300/900 chợ trên địa bàn thành phố; đồng thời trang bị máy kiểm tra năm chỉ tiêu vệ sinh thú y đặt tại 29 trạm thú y.