TV& VIDEO

dư mua

Cẩn thận các mã cổ phiếu nhỏ tăng nóng

Cẩn thận các mã cổ phiếu nhỏ tăng nóng

Nếu như trước đây, sự sôi động của thị trường thường được lý giải là do sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu Bluechip, thì điểm nhấn của thị trường trong những ngày này là sự tăng đột biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ.