TV& VIDEO

dự phòng rủi ro

Hơn 6.500 đợt thanh, kiểm tra các ngân hàng trong 4 năm

Hơn 6.500 đợt thanh, kiểm tra các ngân hàng trong 4 năm

VTV.vn - Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, từ cuối năm 2011 đến nay, đã thực hiện hơn 6.500 cuộc thanh tra, kiểm tra các tổ chức tín dụng.