TV& VIDEO

dự thảo chống tham nhũng

Dự thảo luật phòng chống tham nhũng khiến nhiều chủ DN e ngại

Dự thảo luật phòng chống tham nhũng khiến nhiều chủ DN e ngại

VTV.vn - Thông tin dự thảo luật phòng chống tham nhũng bổ sung thêm nhóm đối tượng giữ chức vụ cao trong công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư đang khiến nhiều DN e ngại.