TV& VIDEO

dự thảo hiến pháp mới

Quốc hội Thái Lan thông qua dự thảo Hiến pháp mới

Quốc hội Thái Lan thông qua dự thảo Hiến pháp mới

VTV.vn - Quốc hội Thái Lan hôm 18/6 đã thông qua những điều khoản sửa đổi dự thảo Hiến pháp, mở đường cho một cuộc trưng cầu ý dân về bản Hiến pháp mới này vào năm tới.