TV& VIDEO

Dự thảo Luật Phí và lệ phí

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật Phí và lệ phí

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật Phí và lệ phí

VTV.vn - Vào chiều nay (11/11), Quốc hội đã thảo luận Dự thảo Luật Phí và lệ phí.