TV& VIDEO

Dự thảo Luật tố tụng hành chính (sửa đổi)

Người dân mong đợi Luật tố tụng hành chính (sửa đổi)

Người dân mong đợi Luật tố tụng hành chính (sửa đổi)

VTV.vn - Đa số người dân đang mong đợi sửa đổi Luật tố tụng hành chính. Lý do là luật này hiện nay đang rất khó để đi vào cuộc sống.