TV& VIDEO

Dự thảo Luật về Hội

Vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau với Dự thảo Luật về Hội

Vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau với Dự thảo Luật về Hội

VTV.vn - Vẫn còn khá nhiều ý kiến khác nhau về quy định "Hội không liên kết, gia nhập các hội nước ngoài, không nhận tài trợ nước ngoài".