TV& VIDEO

dự thảo ngân sách kỷ lục

Nhật Bản: Ngân sách kỷ lục cho tài khóa 2016

Nhật Bản: Ngân sách kỷ lục cho tài khóa 2016

VTV.vn - Ngày 22/12, Chính phủ và các Đảng trong liên minh cầm quyền ở Nhật Bản đã nhất trí dự thảo ngân sách kỷ lục, trị giá 96,72 nghìn tỷ Yen (798 tỷ USD) cho tài khóa 2016.