TV& VIDEO

đứa cháu

Nỗi ám ảnh bom mìn ở các làng quê

Nỗi ám ảnh bom mìn ở các làng quê

 Tại nhiều làng quê, do người dân thiếu kiến thức về sự nguy hiểm của bom, mìn nên đã dẫn đến những hậu quả đau lòng.