TV& VIDEO

đưa đơn

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại Thái Lan thấp

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại Thái Lan thấp

Cuộc tổng tuyển cử ngày Chủ nhật vừa qua (2/2) tại Thái Lan có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp khi hàng triệu người không thể tham gia bởi sự cản trở của người biểu tình chống Chính phủ.