TV& VIDEO

đũa dùng 1 lần

Chưa thể khẳng định đũa dùng 1 lần của Việt Nam chứa chất độc hại

Chưa thể khẳng định đũa dùng 1 lần của Việt Nam chứa chất độc hại

VTV.vn - Hiện Cục ATTP, Bộ Y tế Việt Nam đã liên hệ với cơ quan chức năng Đài Loan để tiến hành kiểm tra đũa dùng 1 lần của Việt Nam và xử lý nếu có vi phạm.