TV& VIDEO

đưa quân

Thượng viện Nga hủy nghị quyết đưa quân tới Ukraine

Thượng viện Nga hủy nghị quyết đưa quân tới Ukraine

Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, đã quyết định hủy bỏ một nghị quyết, cho phép đưa quân đến Ukraine.