TV& VIDEO

đua thuyền buồm

Việt Nam sẵn sàng cho giải đua thuyền buồm mở rộng 2017

Việt Nam sẵn sàng cho giải đua thuyền buồm mở rộng 2017

VTV.vn - Nhân sự kiện Festival Di sản Quảng Nam 2017, 2 giải đấu quy mô trong hệ thống đua thuyền thế giới đã được tổ chức tại Việt Nam.