TV& VIDEO

đưa tình

Dư luận quốc tế về cuộc đảo chính quân sự ở Thái Lan

Dư luận quốc tế về cuộc đảo chính quân sự ở Thái Lan

Dư luận quốc tế tiếp tục có phản ứng về tình hình tại Thái Lan sau cuộc đảo chính quân sự vào ngày 22/5 vừa qua.