TV& VIDEO

đùa vui

Trung Quân Idol: Sợ nhất là mất mẹ

Trung Quân Idol: Sợ nhất là mất mẹ

Top 8 của Vietnam Idol mùa thứ 3 đã khẳng định điều này trong cuộc trò chuyện mới nhất với độc giả của VTV Online. Trung Quân nói điều khiến bản thân sợ nhất là mất đi người mẹ của mình.