TV& VIDEO

đức mẹ

Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội: "Nhà thờ Cửa Bắc"

Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội: "Nhà thờ Cửa Bắc"

Nhà thờ Cửa Bắc là một nhà thờ Công giáo ở Hà Nội. Công trình kiến trúc này có nhiều nét độc đáo, mang đậm phong cách kiến trúc Pháp tạo nên điểm nhấn trong không gian đô thị Hà Nội.