TV& VIDEO

Đức Quang

Bài hát Việt tháng 10 giới thiệu những nhân tố mới

Bài hát Việt tháng 10 giới thiệu những nhân tố mới

 Sau liveshow tháng 9 bị cho là “có chút thất thu” khi không tìm ra giải Bài hát của tháng thì tháng 10, những nhân tố mới đang tiếp tục được Bài hát Việt giới thiệu đến khán giả.