TV& VIDEO

Đức thánh Trần

Lễ đón bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương

Lễ đón bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương

VTV.vn - Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân và Lễ phát lương Đức Thánh Trần vừa diễn ra tối 21/02.