TV& VIDEO

đức tính

TP.HCM: Tuyên dương 7 công dân trẻ tiêu biểu năm 2013

TP.HCM: Tuyên dương 7 công dân trẻ tiêu biểu năm 2013

Ngày 1/1, Ban thường vụ thành đoàn TP.HCM đã tổ chức lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu thành phố.