TV& VIDEO

đúc tượng

Khánh thành đền thờ Vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh

Khánh thành đền thờ Vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh

VTV.vn - Ngày 2/2, lễ khánh thành đền thờ và tiến hành lễ đúc tượng Vua Mai Hắc Đế đã được tổ chức tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.