TV& VIDEO

Đức - Việt

Nhà trẻ song ngữ Đức - Việt tại Berlin

Nhà trẻ song ngữ Đức - Việt tại Berlin

VTV.vn - Tại Berlin có nhà trẻ song ngữ Đức - Việt đầu tiên và là duy nhất cho tới nay mang tên "Bên gốc cây hạt dẻ cổ".