TV& VIDEO

Đức Vĩnh

Vietnam's Got Talent 2015 tổ chức sơ tuyển tại 4 thành phố lớn

Vietnam's Got Talent 2015 tổ chức sơ tuyển tại 4 thành phố lớn

VTV.vn - Chương trình Tìm kiếm tài năng - Vietnam's Got Talent mùa thứ 4 sẽ tiến hành sơ tuyển tại 4 thành phố Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ và TP.HCM từ ngày 3/12 - 14/12/2015.