TV& VIDEO

đứng dậy

Ngồi bắt chéo chân, tim không khỏe

Ngồi bắt chéo chân, tim không khỏe

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Blood Pressure Monitoring cho thấy, phụ nữ ngồi bắt chéo chân có thể đẩy huyết áp lên cao, từ đó gây hại tim.