TV& VIDEO

dừng dịch vụ Uber

Hiệp hội Vận tải Hà Nội kiến nghị dừng dịch vụ Uber và Grab Taxi

Hiệp hội Vận tải Hà Nội kiến nghị dừng dịch vụ Uber và Grab Taxi

VTV.vn - Hiệp hội Vận tải Hà Nội vừa kiến nghị Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị chức năng dừng dịch vụ Uber và Grab Taxi.