TV& VIDEO

dựng đứng

Kỳ lạ "bức tường nước mắt" ở Hawaii

Kỳ lạ "bức tường nước mắt" ở Hawaii

“Bức tường nước mắt” là tên gọi ví von của núi Waialeale bởi nơi đây có những dòng suối nhỏ chảy dọc theo sườn núi hệt như những dòng nước mắt.