TV& VIDEO

dừng gói cho vay 30.000 tỷ đồng

Không nên cứng nhắc về thời hạn dừng gói cho vay 30.000 tỷ đồng

Không nên cứng nhắc về thời hạn dừng gói cho vay 30.000 tỷ đồng

VTV.vn - Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, không nên cứng nhắc áp dụng thời hạn 31/5/2016 cho việc kết thúc dự án cho vay 30.000 tỷ đồng khi gói hỗ trợ này vẫn còn dư địa.