TV& VIDEO

dựng hàng rào tại biên giới

Áo dựng hàng rào tại biên giới với Slovenia

Áo dựng hàng rào tại biên giới với Slovenia

VTV.vn - Hãng thông tấn Áo hôm 7/12 cho biết, quân đội nước này đã bắt đầu dựng rào chắn với biên giới Slovenia, nhằm hạn chế dòng người di cư.